Regulamentul (UE) 2017/1262 al Comisiei din 12 iulie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește utilizarea dejecțiilor provenite de la animalele de fermă drept combustibil în instalațiile de ardere (Text cu relevanță pentru SEE. )$