Verordening (EU) 2017/1262 van de Commissie van 12 juli 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat het gebruik van mest van landbouwhuisdieren als brandstof in stookinstallaties betreft (Voor de EER relevante tekst. )$