Komission asetus (EU) 2017/1262, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2017, asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tuotantoeläimistä saatavan lannan käyttämisestä polttolaitoksissa polttoaineena (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )$