POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Poročilo o izdaji izvoznih dovoljenj za leto 2019 v skladu z Uredbo o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo kruto, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje