Rapport dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE – Status fi tmiem l-2019 2020/C 381/04