Kohtuasi T-341/19: Üldkohtu 28. mai 2020. aasta otsus – Martínez Albainox versus EUIPO – Taser International (TASER) (Euroopa Liidu kaubamärk – Tühistamismenetlus – Euroopa Liidu kujutismärk TASER – Euroopa Liidu varasem sõnamärk TASER – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b – Maine kahjustamine – Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamine – Määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5)