Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1879 z 29. novembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o dátum uskladnenia sušeného odstredeného mlieka predávaného postupom verejného obstarávania