Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1879 van de Commissie van 29 november 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 wat betreft de datum van inslag van mageremelkpoeder dat wordt verkocht in het kader van een openbare inschrijving