Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1879 tad-29 ta' Novembru 2018 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2080 fir-rigward tad-data tad-dħul fil-ħżin tat-trab tal-ħalib xkumat mibjugħ permezz ta' proċedura ta' sejħa għall-offerti