Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1879 ze dne 29. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení