Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1879 на Комисията от 29 ноември 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 по отношение на датата на постъпване на склад на обезмасленото мляко на прах, продавано чрез тръжна процедура