Cauza C-484/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 9 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Općinski sud u Novom Zagrebu – Croația) – Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer [Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 805/2004 — Titlu executoriu european pentru creanțele necontestate — Condițiile certificării ca titlu executoriu european — Noțiunea „instanță judecătorească” — Notar care a adoptat o ordonanță de executare în temeiul unui „înscris constatator al creanței” — Act autentic]