2014 m. rugsėjo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 954/2014, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Livarot (SKVN)]