Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v Svetovni trgovinski organizaciji, o spremembi pogostosti pregledov trgovinske politike STO iz odstavka C(ii) Priloge 3 k Sporazumu STO in o spremembi poslovnika organa za pregled trgovinske politike$