Zadeva C-688/18: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 13. februarja 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Spetsializiran nakazatelen sad – Bolgarija) – kazenski postopek zoper TX, UW (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Direktiva (EU) 2016/343 – Domneva nedolžnosti in pravica biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku – Člen 8(1) in (2) – Pogoji, zahtevani v nacionalni ureditvi za izvedbo sojenja v nenavzočnosti – Izostanek obdolžencev od nekaterih narokov bodisi iz razlogov, na katere so lahko vplivali, bodisi iz razlogov, na katere niso mogli vplivati – Pravica do poštenega sojenja)