Zaak C-688/18: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 13 februari 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarije) — Strafzaak tegen TX, UW [Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in strafzaken – Richtlijn (EU) 2016/343 – Vermoeden van onschuld en recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn – Artikel 8, leden 1 en 2 – Bij een nationale regeling gestelde voorwaarden voor verstekvonnissen – Afwezigheid van beklaagden bij bepaalde terechtzittingen om al dan niet aan hen toe te rekenen redenen – Recht op een eerlijk proces]