Lieta C-688/18: Tiesas (sestā palāta) 2020. gada 13. februāra spriedums (Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret TX, UW (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās – Direktīva (ES) 2016/343 – Nevainīguma prezumpcija un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā – 8. panta 1. un 2. punkts – Valsts tiesiskajā regulējumā paredzēti lietas iztiesāšanas in absentia nosacījumi – Apsūdzēto neierašanās uz noteiktām tiesas sēdēm vai nu no viņu gribas atkarīgu, vai arī no viņu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ – Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu)