Predmet C-688/18: Presuda Suda (šesto vijeće) od 13. veljače 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Specializiran nakazatelen sad – Bugarska) – kazneni postupak protiv TX, UW (Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Direktiva (EU) 2016/343 – Pretpostavka nedužnosti i pravo sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku – Članak 8. stavci 1. i 2. – Uvjeti zahtijevani nacionalnim propisom za održavanje suđenja u odsutnosti – Nedolazak optuženika na neke rasprave zbog razloga koji ovise ili ne ovise o njihovoj volji – Pravo na pošteno suđenje)