Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/593, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, luvan antamisesta tehdä sopimuksia ja päätöksiä markkinoiden vakauttamistoimenpiteistä peruna-alalla