Дело C-676/17: Решение на Съда (четвърти състав) от 11 септември 2019 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Ploiești — Румъния) — Oana Mădălina Călin/Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, Statul Român – Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Fondului pentru Mediu (Преюдициално запитване – Принципи на правото на Съюза – Процесуална автономия – Принципи на равностойност и ефективност – Принцип на правната сигурност – Сила на пресъдено нещо – Възстановяване на такси, събрани от държава членка в нарушение на правото на Съюза – Влязло в сила осъдително решение за плащането на такса, несъвместима с правото на Съюза – Искане за отмяна на такова съдебно решение – Срок за подаване на искане)