Zaak T-290/19: Beschikking van het Gerecht van 26 november 2019 – Stada Arzneimittel/EUIPO (Weergave van twee boven elkaar geplaatste, gebogen rode lijnen)