Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2020/116 af 27. januar 2020 om gennemførelse af artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1770 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Mali (Den Europæiske Unions Tidende L 22 af 28. januar 2020)