Писмен въпрос E-011019/11 Diogo Feio (PPE) до Комисията. Заместник-председател/Върховен представител (ЗП/ВП) — Санкции срещу Сирия