Europa-Parlamentets afgørelse (EU, Euratom) 2019/2224 af 23. oktober 2019 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet