Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European — O nouă abordare europeană privind eșecul în afaceri și insolvența COM(2012) 742 final și privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență COM(2012) 744 final – 2012/0360 (COD)