Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/110 tat-23 ta' Jannar 2017 li jemenda l-Annessi IV u X tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta' ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )$