Predhodna priglasitev koncentracije (zadeva M.9665 – Generali Real Estate/Apleona Real Estate/Property Management JV) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 56/06