Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9665 — Generali Real Estate/Apleona Real Estate/Property Management JV) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 56/06