Решение (ЕС) 2019/277 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2018 година относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г.