Υπόθεση T-106/18: Προσφυγή της 20ής Φεβρουαρίου 2018 — Laverana κατά EUIPO — Agroecopark (VERA GREEN)