Zaak T-537/17: Beroep ingesteld op 11 augustus 2017 — De Loecker/EDEO