Europa-Parlamentets beslutning af 8. februar 2018 om Rusland, for så vidt angår Oyub Titiev og menneskerettighedscentret Memorial (2018/2560(RSP))