Věc C-780/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de grande instance de Paris (Francie) dne 22. října 2019 – BW, CX v. BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République