Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 15 februari 2017.