Tiesas spriedums (ceturtā palāta), 2017. gada 15. februāris.