Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 15ης Φεβρουαρίου 2017.