Решение на Съда (четвърти състав) от 15 февруари 2017 г.