Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l- 4 ta' Mejju 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2006/274/KE dwar ċerti miżuri ta' protezzjoni relatati mad-deni klassiku tal-ħnieżer fil-Ġermanja (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 1897) Test b'rilevanza għaż-ŻEE.