Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2020/182 (2020. gada 14. janvāris) attiecībā uz paraugiem iekšzemes kuģošanas profesionālo kvalifikāciju jomā (Dokuments attiecas uz EEZ)