Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2020/174 2020 m. vasario 6 d. dėl technologijos, naudojamos našiuosiuose 12 voltų kintamosios srovės generatoriuose, skirtuose tam tikriems lengviesiems automobiliams ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms, patvirtinimo kaip naujoviškos technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/631 (Tekstas svarbus EEE)