Generalinio advokato N. Jääskinen išvada, pateikta 2011 m. gruodžio 15 d.#VALE Építési kft.#Legfelsőbb Bíróság prašymas priimti prejudicinį sprendimą.#SESV 49 ir 54 straipsniai – Įsisteigimo laisvė – Lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai – Tarpvalstybinis reorganizavimas – Atsisakymas įtraukti į registrą.#Byla C‑378/10. Generalinio advokato N. Jääskinen išvada, pateikta 2011 m. gruodžio 15 d.