Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/631, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2021, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Budaörsi őszibarack” (SMM))