Cauza T-152/20: Hotărârea Tribunalului din 2 decembrie 2020 – BSH Hausgeräte/EUIPO (Home Connect) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative Home Connect – Motive absolute de refuz – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Raport suficient de direct și de concret cu produsele vizate de cererea de înregistrare a mărcii – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001”]