Sag T-401/04: Rettens kendelse af 16. december 2009 — Bactria mod Kommissionen