Věc T-401/04: Usnesení Tribunálu ze dne 16. prosince 2009 — Bactria v. Komise