Дело C-303/09: Решение на Съда (пети състав) от 14 юли 2011 г. — Европейска комисия/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Държавни помощи — Помощи в полза на предприятия, инвестиращи в общини, тежко пострадали от природни бедствия през 2002 г. — Възстановяване)