Zprávě Komise evropskému Parlamentu a Radě o celkovém fungování úředních kontrol prováděných v členských státech (2017-2018) s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva, pravidel pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat, zdraví rostlin a přípravky na ochranu rostlin