PARLAMENT EUROPEJSKI SESJA 2019–2020 Posiedzenia z 3 i 4 kwietnia 2019 r. Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w Dz.U. C 51 z 12.2.2021. TEKSTY PRZYJĘTE