EUROPA-PARLAMENTET SESSIONEN 2019-2020 Mødeperioden fra den 3. til den 4. april 2019 Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 51 af 12.2.2021. VEDTAGNE TEKSTER