Mål T-690/16: Tribunalens dom av den 8 maj 2019 — Enrico Colombo och Corinti Giacomo mot kommissionen (Offentliga bygg- och anläggningskontrakt — Anbudsförfarande — Gemensamma forskningscentrat i Ispra — Reparation och underhåll av vattenledningar och undercentraler för uppvärmning/nedkylning — Beslut att inte anta en anbudsgivares anbud — Talan om ogiltigförklaring — Skadeståndstalan — Motiveringsskyldighet)